top of page
Depositphotos_161699018_L.jpg

דיכאון עמיד לטיפול תרופתי

לחיות עם דיכאון עמיד לטיפול תרופתי

חולים עמידים לטיפול תרופתי סובלים מאיכות חיים ירודה משמעותית בהשוואה לחולים עם דיכאון רגיש לטיפול, תפקוד נמוך וסיכוים גבוהים יותר למחשבות ופעולות אובדניות.

 

אצל אלו המוגדרים כ"עמידים לתרופות" הסיכוי לתגובה ושיפור באמצעות תרופה נוספת הינו נמוך ויורד משמעותית ככל שמנסים יותר תרופות. במצבים אלו, ניתן לשקול טיפולים לא תרופתיים ובניהם הטיפול בקוצב הוגאלי VNS

דיכאון הוא מצב שכיח הפוגע ביותר מ- 264 מיליון אנשים ברחבי העולם . כ- 30% מכלל חולי הדיכאון אינם משיגים הפוגה לאחר טיפולים פרמקולוגיים מותאמים מרובים; מצב המכונה דיכאון עמיד לטיפול (TRD) או דיכאון קשה לטיפול (DTD).

 

הגדרה נפוצה של דיכאון עמיד לטיפול הינה: אי השגת תגובה או הפוגה לאחר שניים או יותר טיפולים באפיזודה נוכחית במינון ומשך זמן נאותים.

Cross Patterns

אם אתה מתמודד עם דיכאון קשה לטיפול (ביפולרי או יוניפולרי) והטיפולים הסטנדרטים אינם עוזרים

זה הזמן לשקול גישת טיפול שונה.

הטיפול ב-VNS מיועד לטיפול בדיכאון כרוני או חוזר לחולים הנמצאים באפיזודה של דיכאון מז'ורי

ולא הגיבו או לא סבלו טיפולים קודמים.

1 מתוך 3

 מתמודדים עם דיכאון

ממשיכים לסבול מאפיזודות דיכאוניות

למרות מספר רב של טיפולים שונים.

Mother and Daughter Love

כאשר טיפולים אחרים אינם עובדים או הפסיקו לעבוד, אולי זו העת לשקול גישה אחרת

bottom of page