CCM 
(Cardiac Contractility Modulation)  

קוצב בעל טכנולוגיה חדשנית לטיפול באי ספיקת לב בינונית עד חמורה. הטכנולוגיה מתבססת על זרמי חשמל ייחודיים המגברים את הכוח המופק מתאי הלב ואת יעילות הכיווץ. זרמים אלו ניתנים בכל

פעימת לב לאחר שהפעימה כבר החלה (בתקופה הרפרקטורית) ועל כן זרמים אלו אינם מקצבים את הלב או מתערבים בהפרעות הקצב, אלא רק משפרים את יעלות הקיבוץ ואת הכח שהשריר מפיק.

ניסויים קליניים הראו שטיפול ב - CCM משפר משמעותית את הסיבולת ואיכות החיים של חולים באי ספיקת לב סימפטומטית.

הטכנולוגיה אושרה לאחרונה ע"י ה- FDA. 

מהעיתונות