CCM 
(Cardiac Contractility Modulation)  

קוצב בעל טכנולוגיה חדשנית לטיפול באי ספיקת לב בינונית עד חמורה. הטכנולוגיה מתבססת על זרמי חשמל ייחודיים המגברים את הכוח המופק מתאי הלב ואת יעילות הכיווץ. זרמים אלו ניתנים בכל

פעימת לב לאחר שהפעימה כבר החלה (בתקופה הרפרקטורית) ועל כן זרמים אלו אינם מקצבים את הלב או מתערבים בהפרעות הקצב, אלא רק משפרים את יעלות הקיבוץ ואת הכח שהשריר מפיק.

ניסויים קליניים הראו שטיפול ב - CCM משפר משמעותית את הסיבולת ואיכות החיים של חולים באי ספיקת לב סימפטומטית.

הטכנולוגיה אושרה לאחרונה ע"י ה- FDA. 

מהעיתונות
 
 
 
24.07.2019,  E-MED- כתבה ב
CCM - מערכת ה
מהווה פתרון אפקטיבי ובטוח לטיפול באי ספיקת לב
16.07.2019,  E-MED- כתבה ב
עיקרי הדגשים בטיפול / וובינר מוקלט בהנחיית פרופ' ווילאם אברהם
26.03.2019,  E-MED- כתבה ב
אישר את טכנולוגית FDA
Optimizer Smart
לאי ספיקת לב בינונית חמורה
כתבה בוואלה בריאות, 28.10.15
הפיתוח הישראלי שיכול להציל חולי לב ולא מצליח להיכנס לסל הבריאות
Show More
+972-(0)9-9546426
Kibbutz Glil-Yam, Herzliya Israel 4690500