top of page
Depositphotos_161699018_L.jpg

דיכאון עמיד לטיפול תרופתי

ספרות מקצועית

+.png
-.png

הניסיון המקומי בטיפול בקוצב הוגאלי VNS בדיכאון עמיד עם 11 המטופלים הראשונים בישראל

הניסיון בטיפול בקוצב הוגאלי VNS הוצג על ידי ד”ר יואב דומני (מנהל המחלקה הפסיכיאטרית בבית חולים שיבא תל השומר) וד"ר כפיר פפר (מנהל מחלקה פעילה א' והיחידה לטיפולים מתקדמים במרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון)  במטופלים הסובלים מדיכאון קשה מאוד לטיפול DTD עם מספר רב של טיפולים תרופתיים והיסטוריה של טיפול בנזעי חשמל (ECT).

חומרת הדיכאון נמדדה בשלוש נקודות זמן במהלך 18 חודשים ממועד ההשתלה.

ציון MADRS ממוצע של המטופלים במועד ההשתלה עמד על 38 ומגמת שיפור נצפתה כבר לאחר 3-6  חודשים, אך השיפור המשמעותי ביותר היה 18 חודשים לאחר ההשתלה עם ציון MADRS ממוצע של 12.

כמו כן נצפתה ירידה משמעותית בנטייה לאובדנות.

התוצאות הינן מצג של איסוף נתונים על קבוצה קטנה יחסית. למרות זאת, יש לזכור כי מדובר במטופלים קשים מאוד עם ניסיון במגוון טיפולים תרופתיים ולא תרופתיים שסובלים מדיכאון שנים רבות (רובם בין 10 ל-20 שנה) ולכן לדברי שני הרופאים, השיפור המשמעותי שנצפה אצלם הינו מרשים.

+.png
-.png

הכנס הארצי ה17 של איגוד הפסיכיאטריה בישראל - מקומו של קוצב וגאלי (VNS) לטיפול בדיכאון עמיד לטיפול תרופתי

09.06.21

איגוד הפסיכאטריה בישראל

כ- 30% מכלל חולי הדיכאון אינם משיגים הפוגה לאחר טיפולים פרמקולוגיים מותאמים, מצב המכונה דיכאון עמיד לטיפול (TRD)  או דיכאון קשה לטיפול (DTD ). 

הגדרה מקובלת בספרות המקצועית של TRD הינה: אי השגת תגובה או הפוגה לאחר שניים או יותר טיפולים באפיזודה נוכחית במינון ומשך זמן נאותים.

הכניסה של טיפולים לא תרופתיים מבוססי טכנולוגיה לתחום הטיפול בדיכאון מציע אפשרויות חדשות בניהול מטופלים שאינם מגיבים לטיפולים תרופתיים סטנרדטיים כשלעל הטכנטלוגיה המוכרת והידועה בתחום זה  ECT (ניזעי חשמל) , מצטרפות טכנולוגיות נוספות כל העת, כששתיים מהן קיבלו אישורים רגלוטוריים במדינות רבות ומהוות אופציה טיפולית משמעותית בניהול הטיפול :TMS (גרייה מגנטית) ו- VNS (קוצב וגאלי).

בעוד שבמדינות רבות הטיפול ב TMS ניתן בדרך כלל לאחר כישלון טיפולים תרופתיים ולפני טיפול ב ECT, הטיפול ב VNS ניתן בדרך כלל במצבים של העדר תגובה/תגובה חלקית ל ECT או במטופלים שאינם מעוניינים/מסוגלים לעבור את הטיפול (על רקע מחלות רקע מורכבות, חשש מתופעות לוואי וכד').

בנוסף טיפול זה מראה יעילות דומה גם במצבים דיכאוניים על רקע הפרעה ביפולרית, המהווים פעמים רבות אתגר משמעותי לאיזון, נוכח מיעוט יחסי של אופציות טיפוליות והמהלך הטבעי של המחלה, בו אם השנים האפיזודות הדכאוניות נוטות להיות תכופות וארוכות יותר.

מעבר ליעילות בהפחתת תסמיני דיכאון, מחקרים מראים כי חולים שטופלו ב- VNS הראו ירידה משמעותית בשיעור האובדנות ובחשיבה אובדנית לעומת מטופלים שהמשיכו טיפול כרגיל.

+.png
-.png

הרצאה בחסות איגוד הפסיכאטריה בישראל : הטיפול ב-VNS לחולי דיכאון עמיד לטיפול תרופתי

11.08.20

doctorsonly

וובינר מטעם האיגוד הפסיכיאטרי (סניף תל אביב) בהנחייתו של ד"ר שמואל הירשמן, יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל סניף תל אביב, בו הועברה הרצאה של ,Aaronson  Scott. Pr Baltimore, USA

פרופ' אהרונסון הינו מומחה עולמי, חוקר ובעל ניסיון מעשי נרחב בטיפולים בחולי דיכאון עמיד (TRD) .

קיימות מעט חלופות טיפוליות לחולי דיכאון שנכשלו ב-3 או יותר טיפולים פרמקולוגים אנטי-דיכאוניים. השלב הבא הוא התנסות בטיפולי ניורומודולציה שונים (VNS, TMS, ECT) כאשר TMS ו-ECT הם בעיקר טיפולים אקוטיים ו-VNS לעומתם הינו טיפול כרוני.

בתקשורת

+.png
-.png

טכנולוגיה פורצת דרך מצילת חיים בחולי דיכאון עמיד

12.02.2024

ישראל היום

טכנולוגיה פורצת דרך מצילת חיים בחולי דיכאון העמיד לטיפול תרופתי VNS -קוצב וגאלי

+.png
-.png

תוצאות מבטיחות בטיפול בקוצב וגאלי לדיכאון עמיד

28.11.2023

e-MED

תוצאות מבטיחות בטיפול בקוצב וגאלי לדיכאון עמיד בישראל

+.png
-.png

כנס הועידה לפסיכיאטריה במלון הילטון

12.07.2023

לינקדין

כנס הועידה הלאומית לפסיכיאטריה ובריאות הנפש במלון הילטון

bottom of page