top of page

אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי

   גילי, מטופלת ב-VNS משנת 2015.   

לחיות עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי

אפילפסיה מוגדרת כבעלת "עמידות לטיפול תרופתי" כאשר לאחר טיפול בשתי תרופות המתאימות לסוג האפילפסיה, במינון נכון, למשך זמן ראוי להגדרתו של הרופא, המטופל עדיין סובל מהתקפים. [אפליפסיה מסוג זה נקראת גם אפילפסיה קשה לטיפול, בלתי נשלטת, ו-DRE.] מחקרים הראו כי במקרים אלה, הסיכוי להגיע לחופש מהתקפים באמצעות תרופה נוספת נמוך.

טיפול תרופתי לבדו איננו הפתרון עבור 1/3 מהמטופלים הסובלים מהתקפים.

אפילפסיה היא לא רק התקפים. אפשרויות הטיפול לאנשים עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי מיועדות להשגת שליטה ארוכת טווח בהתקפים, הפחתת חומרת ההתקפים, מזעור תופעות הלוואי ושיפור איכות החיים.

אפילפסיה היא מחלה הנובעת מהפרעה התקפית בפעילות החשמלית של המוח. המתבטא בסוגים שונים של התקפים. התרופות האנטי-אפילפטיות מסייעות למנוע את אותן הפרעות בתפקוד המוח ובכך מונעות או מפחיתות תדירות פרכוסים וחומרתם. 

כ- 70% מחולי האפילפסיה מגיבים בצורה טובה לתרופות אלו, והם חופשיים מהתקפים בדרך כלל תחת טיפול תרופתי. כ-30% מהחולים יהיו עמידים לטיפול התרופתי וימשיכו לסבול מהתקפים למרות הטיפול. 

1 מתוך 3

חולי אפילפסיה
אינו שולט בהתקפים
באמצעות טיפול תרופתי בלבד

כשאר האיזון בהתקפים אינו מושג ע"י טיפול תרופתי, קיימים פתרונות לא תרופתיים שיכולים לסייע.

אם ניסית מספר תרופות, ואתה עדיין סובל מהתקפים, שוחח עם הרופא שלך על אפשרויות טיפול אחרות שעשויות לעזור לך.

מטרות הטיפול באפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי

הפחתה של תופעות לוואי
שליטה בהתקפים
שיפור איכות החיים

הסיכונים באפילפסיה עמידה לתרופות שאינה מטופלת

דיכאון וחרדה
סיכון מוגבר של מוות פתאומי מאפילפסיה (SUDEP)
תופעות לוואי משימוש ארוך טווח בתרופות אנטי אפילפטיות
שינוים בחשיבה ובזיכרון
אשפוזים וביקורים תכופים במיון
​אתגרים באינטראקציה חברתית
פציעות בעקבות התקפים
bottom of page